R866 เรซิ่นใสหล่อเครื่องประดับ

Super Silicone & Resin Art มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจาก นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการเลือกใช้ เรซิ่นเกรดใสสำหรับงานหล่อ R866 ในหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อได้ทดลองปฏิบัติงานจริงกับการหล่อชิ้นงานด้วยวัสดุจากเรซิ่น

รายละเอียดสินค้า: เรซิ่นเกรดหล่อใส R866


ทางสถาบันการศึกษา, นักศึกษา, คณาจารย์ หรือ นักวิจัย สามารถติดต่อเราได้หลายช่องทาง เพื่อขอรับการสนับสนุนและร่วมงานกับทางเรา Super Silicone & Resin Art

ติดต่อเราโดยสะดวกได้ (ที่นี่) หรือ