วิธีทำแม่พิมพ์ยางพารา ที่ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจไทยและชาวสวนยาง

วิธีทำแม่พิมพ์ยางพารา ที่ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจไทยและชาวสวนยาง
ยางพารา หนึ่งในพืชเศรษฐกิจสำคัญของคนไทย สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ยังมีวิธีทำแม่พิมพ์ยางพาราที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับยางไทย ส่งเสริมรายได้เกษตรกรให้ดีขึ้นได้


ถ้าพูดถึงยางพาราแล้ว ก็สารพัดประโยชน์จริง ๆ เป็นยางชนิดหนึ่งที่ได้มาจากธรรมชาติ มีลักษณะเป็นน้ำสีขาวขุ่นแล้วถูกนำมาผ่านกระบวนการทางเคมีจนเกิดการแข็งตัวเป็นยาง เพื่อให้เหมาะแก่การนำมาใช้งาน และยังต้องผ่านขั้นตอนอีกหลายอย่างกว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าที่นำมาใช้งานได้อย่างเช่นทุกวันนี้ เช่น กระเป๋า ยางลบ ถุงมือยาง พรม ที่นอน ฯลฯ


วิธีทำแม่พิมพ์ยางพารา
เกิดจากการทำให้เกิดการแห้งตัวของยาง เพราะคุณสมบัติของยางพารานั้นเมื่อแห้งตัวแล้วจะสามารถยืดหยุ่นได้ดี ถึงแม้ว่าคุณภาพอาจจะไม่เท่ากับการเลือกใช้ยางซิลิโคน แต่ก็มีราคาถูกกว่ามากทีเดียว เพราะสามารถผลิตได้ในประเทศของเราเอง ไม่ต้องนำเข้า และถ้าหากทำอย่างมืออาชีพ มีความชำนาญ ก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเช่นกัน เหมาะสำหรับงานหล่อและงานปั้นหลากหลายชนิด


วิธีทำแม่พิมพ์ยางพารา ที่มืออาชีพเลือกใช้

ในการเลือกใช้แม่พิมพ์ยางพาราเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง นอกจากการเลือกใช้ยางซิลิโคน อาจจะด้วยเหตุผลที่เหมาะสมว่าสามารถทดแทนกันได้ ถ้าหากมีเทคนิควิธีที่ดีและเลือกใช้ให้ถูกกับงานหล่อ-พิมพ์นั้น ๆ ด้วย เพราะว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน คือ

                   - ราคาของแม่พิมพ์ที่ทำมาจากยางพารา มีราคาต้นทุนที่ถูกกว่า มีวิธีทำแม่พิมพ์ยางพาราที่คล้ายกัน แต่ก็ยังติดอยู่ที่ว่าเนื้อยางที่ได้นั้นมีอายุการใช้งานน้อยกว่ายางซิลิโคน โดยเฉพาะในการทำชิ้นงานซ้ำ

                   - เนื้อยางนั้นมีความยืดหยุ่นไม่น้อยกว่ากัน แต่อาจจะเปราะ เสื่อมสภาพง่ายกว่าซิลิโคน จึงเหมาะสำหรับงานหล่อ-พิมพ์ในชิ้นงานที่ไม่มีรายละเอียดมากนักและไม่ต้องการทำซ้ำเป็นจำนวนมาก หรืองานหล่อปูนพลาสเตอร์ หล่องานปั้นต่าง ๆ อย่างตุ๊กตาแฟนซี เป็นต้น


วิธีทำแม่พิมพ์ยางพารา
ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ มีความละเอียดรอบคอบในขั้นตอนการผสมสารเร่ง และสารเคมีต่าง ๆ เพื่อให้ได้เนื้อยางที่มีคุณภาพ เหมาะสำหรับการใช้งาน โดยควรเลือกจาก 2 ปัจจัยนี้

  1. ยางพาราที่มีเนื้อเหลว เหนียว และเลือกสูตรแห้งเร็ว
  2. มีสัดส่วนของเนื้อยางพาราธรรมชาติสูง ซึ่งจะทำให้มีความยืดหยุ่นตัวสูงและมีความทนทาน ไม่เปราะหรือฉีกขาดได้ง่าย เหมาะกับงานที่ต้องมีการถลกออกอีกด้วย เช่น การทำต๊กตาแฟนซี เป็นต้น


วิธีทำแม่พิมพ์ยางพารา
มาจากการแปรรูปยางพารา ช่วยพัฒนาฝีมือและส่งเสริมรายได้


                ในเมื่อเรามีการผลิตยางพาราในบ้านเราเองแล้ว การพัฒนาฝีมือและความรู้ให้กับผู้ประกอบการและหน่วยธุรกิจต่าง ๆ สำหรับฝึกฝนวิธีทำแม่พิมพ์ยางพาราให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพการใช้งานได้จริง ทั้งด้านงานหล่อ-พิมพ์และด้านอื่น ๆ สามารถช่วยส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชน และประเทศไทยของเราเองอีกด้วย อย่างเช่น การทำตุ๊กตาแฟนซี เป็นรูปต่าง ๆ เพื่อจำหน่าย เป็นการสร้างรายได้อย่างดีทีเดียว และถือเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ยางพาราของชาวสวนยาง


                ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างรายได้ภายในประเทศเท่านั้น ยังสามารถส่งออกไปขายต่างประเทศได้อีกด้วย โดยการเริ่มจากวิธีทำแม่พิมพ์ยางพาราให้มีคุณภาพที่ไม่ด้อยไปกว่ายางชนิดอื่น หรือยางซิลิโคน เพราะเมื่อมีการพัฒนาฝีมือ ก็จะทำให้เกิดมืออาชีพ มีความชำนาญมากขึ้นเรื่อย ๆ แล้วขยายองค์ความรู้นั้นให้มีประสิทธิภาพจนเป็นที่ยอมรับ รายได้ก็จะมาพร้อมกับฝีมือดีที่ถูกพัฒนานั่นเอง

                วิธีทำแม่พิมพ์ยางพาราในแบบที่เรียกว่ามืออาชีพ จะสามารถทำให้แม่พิมพ์ยางพาราถูกนำใช้ในงานหล่อ-พิมพ์มากขึ้น ถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้ยังมีความจำกัดในเรื่องการเลือกใช้เฉพาะในงานที่เหมาะสม ต้นทุนต่ำอยู่ก็ตาม ทำให้งานหลาย ๆ ประเภทยังคงเลือกใช้ยางซิลิโคนอยู่ แต่ก็มีราคาสูงกว่า เนื่องจากเป็นวัตถุดิบที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ แต่เชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้จะเพิ่มความนิยมในการเลือกใช้น้ำยางพาราอย่างแน่นอน เพราะเชื่อว่า ไทยผลิต ไทยทำ ไทยใช้ คนไทยย่อมเจริญก้าวหน้าได้จริงๆ 

                สุดท้ายนี้ในกรณีที่ต้องการใช้งานแม่พิมพ์ในการทำซ้ำปริมาณมากๆก็อาจจะพิจารณายางซิลิโคนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแม้ว่าจะมีราคาต่อหน่วยที่สูงขึ้นแต่ก็แลกมากับปริมาณงานที่ทำได้มากขึ้นด้วยเช่นกัน แต่ถ้ายังติดยัดสงสัยว่าจะใช้ยางชนิดไหนดี โทรปรึกษาทางเราได้เลยติดต่อเราโดยสะดวกได้ ที่นี่