สารลดฟองอากาศ อีพ๊อกซี่ เรซิ่น

Super Silicone & Resin Art ได้รับความไว้วางใจให้บริการ Epoxy Resin กับลูกค้าเจ้าประจำหลายราย และทางทีมต้องการพัฒนาและสรรหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมานำเสนอทางลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทางเราขอเสนอตัวช่วยในการทำงานของ Epoxy Resin ได้แก่ สารลดฟองอากาศของ Epoxy Resin โดยคุณประโยชน์ที่คาดหวัง เช่น

1. ช่วยลดปริมาณฟองอากาศได้มากขึ้น โดยฟองอากาศอาจเกิดในระหว่างขั้นตอนการผสม Epoxy Part A และ Part B เข้าด้วยกัน

2. ได้ชิ้นงานที่มีฟองอากาศลดลง มีความสวยงามมากขึ้น

3. ช่วยลดต้นทุนจากการลดการสูญเสีย ชิ้นงานที่มีฟองอากาศมากเกินไป


การใช้งาน "สารลดฟองอากาศ"

- สารลดฟองอากาศของ Epoxy Resin ต้องทำใส่ลงในสารผสมที่เกิดจากการผสม Epoxy Part A และ Part B เข้าด้วยกันแล้วเท่านั้น 

ห้ามผสมแยกลงใน Epoxy แต่ละ Part แล้วค่อยนำมาผสมอีกที

- อัตราส่วนการผสมระหว่าง Epoxy กับสารลดฟองอากาศ จะมีอัตราส่วนโดยน้ำหนักที่ต่างกันออกไปแล้วแต่งาน ต้องลองผิดลองถูกเท่านั้น ไม่สามารถตอบเป็นสูตรสำเร็จได้ 


โดยขนาดบรรจุภัณฑ์ของสารลดความหนืดของ Epoxy Resin ที่ Super Silicone & Resin Art จัดจำหน่ายได้แก่

ประเภทบรรจุภัณฑ์

ปริมาตร

ขวดเล็ก 
(จัดเป็นชุด พร้อมใช้กับ ชุด Epoxy 3kg)

20g

ขวดมาตรฐาน

30g

ขวดใหญ่

100 g


  ติดต่อเราโดยสะดวกได้ (ที่นี่) หรือ