สารลดความหนืด อีพ๊อกซี่เรซิ่น

Super Silicone & Resin Art ได้รับความไว้วางใจให้บริการ Epoxy Resin กับลูกค้าเจ้าประจำหลายราย และทางทีมต้องการพัฒนาและสรรหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมานำเสนอทางลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเราขอเสนอตัวช่วยแก่ Epoxy Resin ได้แก่ สารลดความหนืดของ Epoxy Resin โดยคุณประโยชน์ที่คาดหวัง เช่น

1. ช่วยลดความหนืดของ Epoxy Resin ลง ให้มีลักษณะเป็นของเหลวมากขึ้น ซึ่งจะเหมาะกับงานบางประเภทของลูกค้า

2. ช่วยให้ผสม Epoxy Part A และ Part B ให้เข้ากันได้ง่ายขึ้น (แต่ไม่ใช่จุดประสงค์หลัก คือ ไม่ใช้สารลดความหนืด Epoxy Resin ก็สามารถผสมเข้ากันได้ง่ายพอสมควรอยู่แล้ว)

3. ช่วยลดต้นทุนได้บางส่วน (แต่ทางลูกค้าต้องประเมินว่า Epoxy เมื่อผสมกับสารลดความหนืดแล้ว ยังมีคุณสมบัติตามที่หน้างานต้องการหรือไม่)


การใช้งาน

- สารลดความหนืดของ Epoxy Resin ต้องทำการผสมลงใน Epoxy Part A เท่านั้น

- ห้ามผสมลงใน Part B โดยตรง

- ห้ามผสมหลังจากที่ ผสม Part A เข้ากับ Part B ไปแล้ว (ต้องผสมกับ Part A ก่อนเท่านั้นแล้วค่อยนำมาผสมกับ Part B ต่อ)

- อัตราส่วนการผสมระหว่าง Part A กับสารลดความหนืด จะมีอัตราส่วนโดยน้ำหนักที่ต่างกันออกไปแล้วแต่งาน ต้องลองผิดลองถูกเท่านั้น ไม่สามารถตอบเป็นสูตรสำเร็จได้ 


โดยขนาดบรรจุภัณฑ์ของสารลดความหนืดของ Epoxy Resin ที่ Super Silicone & Resin Art จัดจำหน่ายได้แก่

ประเภทบรรจุภัณฑ์

ปริมาตร

ขวดเล็ก
(จัดเป็นชุด พร้อมใช้กับ ชุด Epoxy 3kg)

300g

ขวดมาตรฐาน

1 kg

แกลลอน

5 kg  ติดต่อเราโดยสะดวกได้ (ที่นี่) หรือ