ปรับความแข็งยางฝรั่งเศสด้วยปริมาณตัวเร่งหนึ่งในเทคนิค ที่ทีม Super Silicone & Resin Art น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานยางซิลิโคนเกรดฝรั่งเศส คือ เทคนิคการปรับความแข็ง (Shore A Hardness) ของยางซิลิโคนโดยการปรับปริมาณตัวเร่งแข็ง (catalyst) ที่ใช้ตอนผสม โดยข้อดีของเทคนิคนี้ก็คือ

  • วัตถุดิบที่ใช้เหมือนเดิม คือ ไม่ต้องเปลี่ยนประเภทของตัวเร่งแข็งไปใช้ตัวอื่นเพื่อเปลี่ยนระดับความแข็ง ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความสับสนในผู้ใช้งานได้
  • ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อตัวเร่งประเภทอื่นเพิ่มเติม และต้องเก็บสต๊อคแยกต่างหาก
  • หลักปฏิบัติไม่ยาก แค่เปลี่ยน % โดยน้ำหนักของตัวเร่งที่ใช้ ให้เพิ่มขึ้นหรือลดลง ก็จะส่งผลต่อระดับความแข็งและระยะเวลาการทำงานโดยทันที
เทคนิคดังกล่าวมี guideline คร่าวๆดังนี้

เทคนิคที่ใช้ ผลต่อความแข็ง Shore A ผลต่อระยะเวลาทำงาน (Working Time) ตัวอย่าง(อัตราปรกติ 2%)
เพิ่ม %ปริมาณตัวเร่ง
(เพิ่มได้สูงสุด 50% เช่น จาก 2% เป็น 3%)
ระดับความแข็งจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 10 - 15%
ระยะเวลาการทำงานจะลดลงประมาณ 20-50% (ยางแข็งเร็วขึ้น) เพิ่มเป็น 2.5% หรือ 3%
ลด %ปริมาณตัวเร่ง
(ลดได้ต่ำสุดคือ 1%)
ระดับความแข็งจะลดลงประมาณ 10 - 15% ระยะเวลาการทำงานจะเพิ่มขึ้นประมาณ 30-50% (ยางแข็งช้าลง) ลดเหลือ 1.5% หรือ ต่ำสุด 1%

คำแนะนำ:
1. ทางลูกค้าควรที่จะทดลองเปลี่ยนปริมาณตัวเร่งกับยางปริมาณน้อยๆดูก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าได้ระดับความแข็งที่ต้องการ

2. *** (สำคัญระดับดาวสามดวง) ในกรณีที่ลูกค้าทราบระดับความแข็งที่ต้องการแน่นอนและใช้เป็นประจำ ทางเราแนะนำให้ซื้อยางซิลิโคนที่มีระดับความแข็งนั้นโดยตรง แทนที่จะใช้เทคนิคนี้เพื่อลดหรือเพิ่มความแข็งของยางซิลิโคน เช่น ต้องการยางซิลิโคนที่ Shore A 15 แนะนำให้ซื้อยางซิลิโคนที่มีความแข็งที่ 15 โดยตรง แทนที่จะซื้อยางซิลิโคนที่มีความแข็ง 20 แล้วลดปริมาณตัวเร่งลงเพื่อให้ได้ความแข็งที่ลดลง เป็นต้น 

3. กรณี ลดปริมาณ % ของตัวเร่ง, ให้ระมัดระวังอย่างยิ่ง เพราะถ้าลดต่ำเกินไป ยางซิลิโคนจะไม่แข็งได้ทำให้เกิดการสูญเสีย

4. การเปลี่ยนแปลงด้านบนเป็นค่าประมาณการ จากประสบการณ์ทำงานของผู้ใช้โดยตรงจำนวนมาก


ติดต่อเราโดยสะดวกได้ ที่นี่