Silicone ทำแผ่นเสริมอุ้งเท้า

Super Silicone & Resin Art มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน หน่วยงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลเลิดสิน เพื่อทำการผลิต แผ่นเสริมอุ้งเท้า ช่วยเหลือผู้ป่วยผู้มีปัญหาอุ้งเท้า เพื่อบรรเทาอาการปวดฝ่าเท้า, ส้นเท้าอักเสบ (หรือภาวะรองช้ำ), และภาวะเท้าแบน เป็นต้น 

โดยสินค้าที่ทางนักเวชศาสตร์ฟื้นฟูใช้ในโครงงาน คือ Silicone Rubber ปลอดภัยสูง รุ่น SF820 โดยนำไปผลิตเป็นชิ้นงาน แผ่นเสริมอุ้งเท้า โดยตรงไว้ใช้กับผู้ป่วย โดยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือ

1. ได้ชิ้นงานที่มีราคาที่ทางผู้ป่วยสามารถเข้าถึงได้

2. ได้ชิ้นงานที่มีขนาดเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคน

3. ได้ชิ้นงานที่มีอายุคงทน ใช้ได้นาน

ทาง Super Silicone & Resin Art ต้องขอขอบคุณทางโรงพยาบาลเลิดสินที่ไว้วางใจเราให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการดังกล่าว


รายละเอียดสินค้า: ยางซิลิโคนเกรดพรีเมียม Food Grade SF820  ทางสถาบันการศึกษา, นักศึกษา, คณาจารย์ หรือ นักวิจัย สามารถติดต่อเราได้หลายช่องทาง เพื่อขอรับการสนับสนุนและร่วมงานกับทางเรา Super Silicone & Resin Art

ติดต่อเราโดยสะดวกได้ (ที่นี่) หรือ