ยางซิลิโคนใช้งานได้กี่รอบ?หนึ่งในคำถาม "โลกแตก" ที่ทางทีมงาน Super Silicone & Resin Art ได้รับเป็นประจำ คือ

แม่พิมพ์ยางซิลิโคนจะใช้ทำงานได้กี่ชิ้น หรือ สามารถทำซ้ำ (duplication times หรือ copy times) ได้กี่รอบนั่นเอง

ซึ่งคำตอบสำหรับคำถามนี้นั้น ถ้าจะตอบแบบขวานผ่าซากเลยก็คือ "ตอบไม่ได้" (ไม่ได้กวนนะ) เพราะจากประสบการณ์ของเรา ลูกค้าที่ใช้ยางซิลิโคนเบอร์เดียวกันนำไปทำแม่พิมพ์คล้ายๆกัน (เช่น แม่พิมพ์ 2 มิติ ขนาดประมาณฝ่ามือ) ก็มีจำนวนการทำซ้ำได้ต่างกันมากตั้งแต่ หลักสิบไปจนถึงหลักร้อยครั้งก็มี

แต่สิ่งที่เราสามารถตอบได้อย่างมั่นใจ คือ ปัจจัยอะไร ที่จะส่งผลต่อ จำนวนการทำซ้ำของแม่พิมพ์ยางซิลิโคนชิ้นหนึ่งๆ ซึ่งได้แก่

ปัจจัยที่ส่งผล คำอธิบาย
คุณภาพของยางซิลิโคน  วัตถุดิบของยางซิลิโคนส่งผลอย่างยิ่งต่อความคงทนของแม่พิมพ์ เช่น แม่พิมพ์จากยางซิลิโคนฝรั่งเศส S885 ขึ้นชื่อเรื่องความคงทนแต่ก็มีราคาที่สูงเช่นกันเป็นเงาตามตัว
 ขั้นตอนการผสมยางซิลิโคน - อัตราส่วนตัวเร่งถ้าใช้น้อยไปหรือมากไปก็มีผลต่อความทนทานของยางซิลิโคน 
- การผสมตัวเร่งให้ทั่วถึง ก็มีผลให้ยางซิลิโคนมีความทนทานทั้งชิ้นงานเช่นกัน
 ระยะเวลาการรอแม่พิมพ์ยางซิลิโคนก่อนนำไปใช้งาน ในทางเทคนิคจะเรียกว่า cure time ซึ่งจะมีระยะเวลาค่อนข้างนาน (เช่น มากกว่า 6 ชั่วโมงถึงเต็มวัน 24 ชั่วโมง) ซึ่งหลายๆโอกาสลูกค้าจะรอไม่ได้ โดยเห็นว่ายางแข็งแล้ว (หรือ gel แล้ว) ก็นำไปใช้ทันที ทั้งๆที่ยางซิลิโคนยังมีการทำปฏิกิริยาทางเคมีอยู่ ยังไม่แข็งเต็มที่ ดังนั้นข้อแนะนำคือ วางแผนล่วงหน้าและรอ 
 การใช้งานแม่พิมพ์ยางซิลิโคน  ปัญหาที่พอเจอบ่อยๆ เช่น
- ผู้ใช้ไม่ถนอมแม่พิมพ์ยางซิลิโคน เช่น ดึงยางอย่างแรง, รีบถลกยางอย่างเร็ว เป็นต้น
- ผู้ใช้ไม่มีการพักยางซิลิโคนระหว่างการทำซ้ำแต่ละรอบ ทำให้แม่พิมพ์ยางซิลิโคนอาจโดนความร้อนจากวัตถุดิบหล่อและเกิดการสะสมในตัวยางทำให้เสื่อมเร็วขึ้น คำแนะนำคือ ให้เว้นระยะเวลาระหว่างทำซ้ำหรือวางในที่ร่มที่ลมผ่านให้เกิดการระบายความร้อน
 การเก็บรักษาแม่พิมพ์ยางซิลิโคน  อันนี้เข้าใจง่าย ควรเก็บแม่พิมพ์ยางซิลิโคนในที่ร่มที่อุณหภูมิห้อง เพื่อยืดอายุของแม่พิมพ์ให้นานที่สุด

โดยมีข้อควรคำนึง คือ ไม่ว่ายางซิลิโคนจะมีคุณภาพดีขนาดไหน แม่พิมพ์ที่ทำได้จะมีอายุในตัวของมันไม่ได้สามารถใช้ได้ตลอดไป เมื่อผ่า่นการใช้งานไปหลาย(ร้อย)ครั้งหรือเวลาผ่านไป ก็ต้องมีการทำแม่พิมพ์ใหม่ขึ้นมาอยู่ดีเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพสูงสุด

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ในการช่วยยืดอายุการใช้งานของแม่พิมพ์ยางซิลิโคน ซึ่งทำให้ลูกค้าประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายและเวลา


 


 

ติดต่อเราโดยสะดวกได้ ที่นี่