เรซิ่นใสจะใสได้นานขนาดไหน และ ปรากฏการณ์  Yellowing Effect


ลูกค้า Super Silicone & Resin Art ทุกท่านทราบหรือไม่ว่า เรซิ่นใส ทุกประเภทจะมีข้อจำกัดในเรื่องของ ความใส โดยความใสจะอยู่ได้เพียงระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะเกิดปรากฏการณ์ Yellowing Effect หรือ เรซิ่นเหลือง ซึ่งทำให้ความใสลดลงเรื่อยๆตามกาลเวลา โดยปรากฏการณ์นี้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่อาจชะลอห้เกิดขึ้นช้าลงได้

โดยวิธีการที่ลูกค้าสามารถใช้ในการรักษาความใสของเรซิ่นได้ คือ

  1. เลือกใช้เรซิ่นที่มีความใสมากกว่าปรกติมาทำงานตั้งแต่แรก

  2. เก็บชิ้นงานในที่ร่ม เพราะแสงอาทิตย์จะเป็นตัวเร่งที่ทำให้เกิดการเหลือง (yellowing) ได้เร็วขึ้น

  3. ใส่ Additive ซึ่งช่วยให้ความใสอยู่ได้นานขึ้น

  4. เลือกใช้ Epoxy Resin ใส ซึ่งจะคงความใสได้นานกว่าเรซิ่น (แต่ก็จะมีราคาที่สูงกว่าเรซิ่น เช่นกัน) 


แต่อย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ปรากฏการณ์นี้ไม่สามารถเลี่ยงได้และเป็นข้อจำกัดของเรซิ่นที่ทางลูกค้าต้องทราบก่อนเลือกนำมาใช้ว่าเหมาะกับงานของเราหรือไม่

รายละเอียดสินค้าเรซิ่น: https://goo.gl/TVW0SB

  • Epoxy ใสตอนทำงานเสร็จแรกๆจะมีความใสมาก
  • เมื่อเวลาผ่านไป จะเกิด Yellowing และความเหลืองจะเด่นชันขึ้นเรื่อยๆ


ติดต่อเราโดยสะดวกได้ ที่นี่