การทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้กับยางซิลิโคน


อุปกรณ์ที่ใช้ทำงานกับยางซิลิโคน เมื่อยางซิลิโคนแห้งแล้วจะมีการติดบนภาชนะซึ่งทางลูกค้าสามารถทำความสะอาดได้ง่ายๆหลายวิธี โดยสามารถเลือกใช้วิธี ดังนี้ (ไม่จำเป็นต้องทำทุกวิธี ต่อการทำความสะอาดทุกครั้ง)

1. ง่ายๆสุดเลย คือ เมื่อยางซิลิโคนแห้งแล้ว สามารถใช้มือ "แกะ" ยางที่ติดอยู่ออกได้เลย หรือใช้อุปกรณ์ช่วย เช่น ช้อนหรือคัตเตอร์

2. ใช้น้ำเปล่าล้าง โดยใช้มือหรือฟองน้ำช่วยถูและขัด

3. ใช้น้ำเปล่าผสมสบู่เป็น น้ำสบู่ แล้วนำไปล้าง โดยใช้มือหรือฟองน้ำช่วยถูและขัด ซึ่งในกรณีส่วนใหญ่จะสามารถล้างออกแล้วด้วยวิธีนี้

4. แต่ถ้ายังหลงเหลือติดอยู่ ต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดโดยการใช้ แอลกอฮอล์ (หรือทินเนอร์ก็ได้) เช็ดหรือถูทำความสะอาดและใช้น้ำเปล่าล้างปิดท้ายอีกที

ด้วยวิธีเหล่านี้เราก็จะได้ภาชนะสะอาดเอี่ยมนำกลับไปใช้งานต่อได้เรื่อยๆ ^___^
 

ติดต่อเราโดยสะดวกได้ ที่นี่