ผงเรซิ่นลอยน้ำ (Micro Balloon)

 

ไมโครบอลลูน (Micro Balloon) หรือ ผงเรซินลอยน้ำ มีหน้าที่ทำให้ชิ้นงานเรซินซึ่งมีน้ำหนักมากสามารถลอยน้ำหลังจากผสมแล้ว