ผงเรซิ่นลอยน้ำ (Micro Balloon)

Micro Balloon หรือ ผงเรซิ่นลอยน้ำ มีหน้าที่ทำให้ชิ้นงานเรซิ่นซึ่งมีน้ำหนักสามารถลอยน้ำหลังจากผสมแล้ว

แต่การใช้งานจะมีข้อจำกัด คือ ยิ่งผสมมาก (ผสมได้มากถึง 2 เท่าของน้ำหนักเรซิ่น) ชิ้นงานเรซิ่นอาจจะลอยน้ำได้ดีขึ้นแต่แลกมากับ ชิ้นงานที่แข็งขึ้นและเปราะมากขึ้น


 

โดยขนาดบรรจุภัณฑ์ของ Micro Balloon ที่ Super Silicone & Resin Art จัดจำหน่ายได้แก่

ประเภทบรรจุภัณฑ์

ปริมาตร

ถุงเล็ก

1 kg

ถุงใหญ่

5 kg

กล่อง

20 kg

 

ติดต่อเราโดยสะดวกได้ ที่นี่