ยางซิลิโคนโปร่งแสงกับยางซิลิโคนโปร่งใส

ทางลูกค้าทราบหรือไม่ว่ายางซิลิโคน (Silicone Rubber) สามารถแบ่งประเภทได้ตามระดับที่แสงสามารถผ่านเช่นกัน โดยสามารถแบ่งประเภทของยางซิลิโคนได้เป็น 3 ประเภทหลักๆ (เรียงลำดับตามปริมาณที่แสงผ่านยางซิลิโคนได้จากน้อยไปมาก) ดังนี้

1. ยางซิลิโคนประเภททึบแสง (Opaque): ได้แก่ยางซิลิโคนสีขาวที่ลูกค้าโดยส่วนมากมีความคุ้นเคย โดยเมื่อแม่พิมพ์ยางซิลิโคนแห้งตัวจะเป็นสีขาว (หรือสีอื่นๆก็ตาม) และแสงไม่สามารถผ่านได้เลย ตัวอย่างยางซิลิโคนที่เราจำหน่าย ได้แก่ ยางซิลิโคนฝรั่งเศส ประเภท S825, S835, และ S885 เป็นต้น

2. ยางซิลิโคนประเภทโปร่งแสง (Translucent) หรือแสงผ่านได้น้อย: เป็นยางซิลิโคนที่ไม่มีสีแต่เนื้อยางซิลิโคนออกสีขุ่นไม่สามารถมองเห็นชิ้นงานที่หล่ออยู่ได้อย่างชัดเจนและแสงสามารถผ่านได้เล็กน้อย ตัวอย่างยางซิลิโคนที่เราจำหน่าย ได้แก่ ยางซิลิโคนเกรดพรีเมียม SF820 เป็นต้น

  • ลูกค้าสามารถสังเกตุจากในรูปได้ว่าจะไม่สามารถมองเห็นตัวอักษรซึ่งอยู่หลังแผ่นยางซิลิโคนได้

3. ยางซิลิโคนประเภทโปร่งใส (Transparent) หรือแสงผ่านได้ง่าย: เป็นยางซิลิโคนที่ไม่มีสีและเนื้อยางซิลิโคนเป็นสีใสทำให้สามารถมองเห็นชิ้นงานที่หล่ออยู่ภายในได้อย่างชัดเจนและแสงสามารถผ่านได้มาก โดยระดับความใสจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหากมีการใช้ vacuum เพื่อช่วยในการกำจัดฟองอากาศตอนผสมตัวยางซิลิโคนและตัวเร่งเข้าด้วยกัน ตัวอย่างยางซิลิโคนที่เราจำหน่าย ได้แก่ ยางซิลิโคนเกรดพรีเมียมแบบใสพิเศษ SC820 เป็นต้น

  • ลูกค้าสามารถสังเกตุจากในรูปได้ว่าจะสามารถมองเห็นตัวอักษรซึ่งอยู่หลังแผ่นยางซิลิโคนได้ โดยระดับความใสจะเพิ่มขึ้นหากการผสมยางซิลิโคนไม่มีฟองอากาศ

หากทราบดังนี้แล้วลูกค้าก็สามารถเลือกประเภทยางซิลิโคนที่เหมาะแก่ความต้องการของลูกค้าได้โดยเหมาะสมกับงบประมาณ กล่าวคือ ลูกค้าที่ไม่ต้องการความใสของยางซิลิโคนก็สามารถใช้ยางซิลิโคนเกรดปรกติได้เพื่อประหยัดต้นทุน เพราะโดยหลักยิ่งยางซิลิโคนใสเท่าไรราคาก็สูงตามเป็นเงาตามตัว


ทางทีมงาน Super Silicone & Resin Art หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีโอที่เราเตรียมมาจะเป็นประโยชน์ให้ลูกค้าเห็นภาพมากขึ้นในการใช้งานยางซิลิโคนของเราครับ

ติดต่อเราโดยสะดวกได้ ที่นี่