เงื่อนไขการเปลี่ยนหรือเคลมสินค้า

ทางเรา Super Silicone & Resin Art ต้องการให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในสินค้าที่สุด เราจึงมีนโยบายเปลี่ยนสินค้าให้ในกรณีดังต่อไปนี้:

  1. สินค้าส่งไม่ครบตามที่สั่ง
  2. สินค้าส่งผิดชนิดจากที่ลูกค้าสั่ง
  3. สินค้าชำรุดหรือเสียหาย เช่น เกิดการรั่วซึมออกจากบรรจุภัณฑ์

โดยในทั้ง 3 กรณี ทางลูกค้าต้องแจ้งทางทีมงานภายใน 3 วันทำการเริ่มนับจากวันที่ได้รับสินค้า ถ้าหากเกินจากกำหนดช่วงเวลาดังกล่าว ทางทีมงานต้องขอสงวนสิทธิ์ว่าทางลูกค้าได้รับสินค้าถูกต้องแล้วและการขายถือเป็นสิ้นสุด

โดยในกรณีที่ 2 ซึ่งลูกค้าได้รับสินค้าผิดชนิด ทางทีมงานจะต้องขอความกรุณาให้ทางลูกค้าจัดส่งสินค้าคืนและส่งหมายเลขติดตามกลับมาให้ทางทีมงาน โดยทางเราจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าส่งสินค้าคืนกลับมาให้และเมื่อได้รับหมายเลขติดตามทางเราจะรีบส่งสินค้าที่ถูกต้องออกให้ทันที (การชำระเงินค่าส่งกลับคืนให้แก่ลูกค้า ทางเราจะเป็นผู้รับผิดชอบโดยจะโอนเงินคืนให้ทางเลขที่บัญชีที่ลูกค้าแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทาง email)

Super Silicone & Resin Art