คำแนะนำการเตรียมยางซิลิโคน

ทาง Super Silicone & Resin Art ขอแนะนำทางลูกค้าให้มีการเตรียมยางเพื่อให้สามารถใช้ยางซิลิโคนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นการรักษาคุณภาพของยางซิลิโคนไปในเวลาเดียวกัน

ขั้นตอนการเตรียมยางซิลิโคนนี้มีความสำคัญมากๆ ซึ่งจะส่งผลต่อในทุกขั้นตอนถัดไป ไม่ว่าจะเป็นการแห้งตัวของยางซิลิโคน หรือ คุณภาพของแม่พิมพ์ เป็นต้น

โดยขั้นตอนการเตรียมยางมีดังนี้:

 1. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น

  • บรรจุภัณฑ์สำหรับแบ่งถ่ายยางซิลิโคนในปริมาณที่ต้องการ

  • ต้นแบบ หรือ แม่พิมพ์

  • อุปกรณ์การกวนเนื้อยางซิลิโคน

  • เครื่องชั่งน้ำหนักสำหรับยางซิลิโคนและตัวเร่ง เนื่องจากสัดส่วนการผสมตัวเร่งโดยน้ำหนักมีความสำคัญมากต่อคุณสมบัติและคุณภาพยางซิลิโคน

 2. แบ่งถ่ายยางซิลิโคนในปริมาณที่ต้องการใช้ โดยถ้ายางซิลิโคนมีการเก็บไว้นานก่อนเทแบ่งต้องทำการกวนยางซิลิโคนก่อนหนึ่งรอบ

 3. ตวงตัวเร่งยางซิลิโคนตามน้ำหนัก (เป็นตัวเร่งเฉพาะสำหรับยางแต่ละประเภท ไม่สามารถใช้ข้ามรุ่นกันได้) โดยปริมาณตัวเร่งที่แนะนำทาง Super Silicone & Resin Art จะทำการส่งวิธีใช้โดยละเอียดให้เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า

  • ปัญหาที่พบเจอส่วนมาก คือ ลูกค้าใช้การประมาณการในการชั่งตวงทั้งยางซิลิโคนและตัวเร่งซึ่งมักจะผิดพลาดบ่อยครั้ง ส่งผลเสียตามมาต่อยางซิลิโคน

 4. กวนยางซิลิโคนกับตัวเร่งให้เข้ากันด้วยอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ ขั้นตอนนี้สำคัญมากๆ การกวนอาจใช้เวลาประมาณ 1 - 3 นาที ขึ้นอยู่กับปริมาณที่กวน (โดยจุดสำคัญคือยางและตัวเร่งเมื่อกวนต้องเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งอาจทำให้ต้องใช้ระยะเวลาการคนนานขึ้นได้ แต่ต้องพิจารณาระยะเวลาการทำงานที่จะเหลือ หรือ gel time ควบคู่ไปด้วย)

 5. เทยางซิลิโคนที่ผสมกับตัวเร่งอย่างทั่วถึงแล้ว ลงบนแม่พิมพ์ที่เตรียมไว้ (ขั้นตอนนี้จะมีความแตกต่างขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งานของลูกค้า)

 6. ได้แม่พิมพ์ที่ทำจากยางซิลิโคน หลังจากปล่อยให้ยางซิลิโคนแข็งตัวตาม spec สินค้าที่กำหนด

 • โดยเมื่อลูกค้ามีการสั่งซื้อสินค้า ลูกค้าจะได้รับวิธีใช้สินค้าโดยละเอียดสำหรับยางซิลิโคนแต่ละรุ่นครับ

หวังว่าคำแนะนำจะเป็นประโยชน์ต่อทางลูกค้านะครับ :D

ติดต่อเราโดยสะดวกได้ ที่นี่