สารทำละลายและล้างทำความสะอาด (Solvent)

Solvent เป็นสารเคมี ที่ใช้ประกอบการทำงานเพื่อเพิ่มความสะดวกในการปฏิบัติงาน สินค้าในกลุ่มนี้ ได้แก่

  1. สไตรีนโมโนเมอร์ ( Styrein Monomer= SM): เป็นตัวทำละลาย ใช้ผสมในเรซิ่นเพื่อช่วยลดความหนืดของเรซิ่น โดยทำให้สามารถทำงานได้ง่ายขึ้น

  2. น้ำยาล้างอาซีโทน (Acetone): เป็นตัวที่นิยมใช้มากที่สุด ใช้ล้างเครื่องมือ, ล้างมือ, ทำความสะอาดชิ้นงาน มีความบริสุทธิ์ไม่แสบ

โดยขนาดบรรจุภัณฑ์ของ Solvent ที่ Super Silicone & Resin Art จัดจำหน่ายได้แก่

ประเภทบรรจุภัณฑ์

ปริมาตร

ขวด

1kg / 1 ลิตร

ปี๊บ

15 kg

 

  ติดต่อเราโดยสะดวกได้ (ที่นี่) หรือ