สารเพิ่มเนื้อของชิ้นงานเรซิ่น

สินค้าในงานกลุ่มนี้ได้แก่

  1. ผงเบา (Fumed Silica): ทำหน้าที่ใช้ผสมกับเรซิ่นเป็นสารกันย้อย (thixotrophy) ไม่ให้เรซิ่นไหลลงเวลาทำงานในแนวตั้ง

  2. ผงทัลคัม (Talcum): เป็นผงหินธรรมชาติ มีลักษณะเป็นผงแป้งละเอียด ใช้ผสมในเรซิ่นเพื่อเพิ่มเนื้อ ช่วยในการหดตัว มีสีขาวและละเอียดกว่าแคลเซียมเหมาะสำหรับงานโป๊วแต่งเก็บรายละเอียดชิ้นงาน

  3. ผงแคลเซียม (Calcium): เป็นผงหินธรรมชาติ มีลักษณะเป็นผงละเอียด ใช้ผสมในเรซิ่นเพื่อเพิ่มเนื้อและน้ำหนัก และช่วยลดการหดตัวของชิ้นงาน

ตารางสรุป

 

ปริมาตร

น้ำหนัก

ราคา

การใช้งาน

ผงเบา

-

-

สูง

เหมาะสำหรับงานโป๊วแต่งเก็บรายละเอียดชิ้นงานที่มีรอยยุบตัวของเรซิ่น

ผสมเรซิ่นเป็นสารกันย้อย

ทัลคัม

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ขาวและละเอียดกว่าแคลเซียมเหมาะสำหรับงานโป๊วแต่งเก็บรายละเอียดชิ้นงาน

แคลเซียม

ปานกลาง

ปานกลาง

ต่ำ

เพิ่มเนื้อและน้ำหนัก และช่วยลดการหดตัวของชิ้นงาน

 

โดยขนาดบรรจุภัณฑ์ของผงเบา ที่ Super Silicone & Resin Art จัดจำหน่ายได้แก่

ประเภทบรรจุภัณฑ์

ปริมาตร

กระสอบ

10 kg 

 

โดยขนาดบรรจุภัณฑ์ของผงทัลคัมและผงแคลเซียม ที่ Super Silicone & Resin Art จัดจำหน่ายได้แก่

ประเภทบรรจุภัณฑ์

ปริมาตร

กระสอบ

25 kg 

 

ติดต่อเราโดยสะดวกได้ ที่นี่