สารเพิ่มเนื้อของชิ้นงานเรซิ่น (Fillers)

สารเพิ่มเนื้อเรซิน หรือ Filler ใช้เติมลงในน้ำยาเรซินโดยตรงเพื่อจุดประสงค์ที่หลากหลาย สินค้าในงานกลุ่ม นี้ได้แก่

1. ผงเบา (Fumed Silica): ทำหน้าที่ใช้ผสมกับเรซิ่นเป็นสารกันย้อย (thixotrophy) ไม่ให้เรซิ่นไหลลงเวลาทำงานในแนวตั้ง2. ผงทัลคัม (Talcum):
 เป็นผงหินธรรมชาติ มีลักษณะเป็นผงแป้งที่ละเอียดมาก ใช้ผสมในเรซิ่น

✨ เพิ่มเนื้อและน้ำหนักให้ชิ้นงาน3. ผงแคลเซียม (Calcium): เป็นสารเพิ่มเนื้อยอดนิยมเนื่องจาก
✨ มีราคาที่ไม่สูง
✨ สามารถเพิ่มน้ำหนักให้ชิ้นงานได้อย่างดี
✨ สามารถผสมกับเรซินได้ในปริมาณค่อนข้างมาก
✨ แต่ความเนียนและความขาวของชิ้นงานจะสู้ ผงทัลคัม ไม่ได้

***ควรระวังว่าถ้าผสม ผงแคลเซียม มากจะทำให้ชิ้นงานเปราะได้