ตัวม่วง หรือ ตัวเร่งปฏิกิริยา

LINE it!

โคบอลท์ (Cobalt) หรือชื่อในวงการเรียกกันว่า "ตัวม่วง" 

หน้าที่: ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้น้ำยาเรซินแข็งตัวเร็วขึ้น (เปลี่ยนจากของเหลวเป็นของแข็ง) โดยใช้ผสมในน้ำยาเรซินได้ทั้งเกรดหล่อและเกรดไฟเบอร์ โดยเป็นขั้นตอนก่อนการผสมตัวทำแข็ง (hardener)

โดย Super Silicone & Resin Art จำหน่าย 2 สูตร

1. โคบอลท์ 10% สูตรเข้มข้น ใช้สำหรับงานหล่อทั่วไป และงานไฟเบอร์
2. โคบอลท์ 1% สูตรใส เหมาะสำหรับงานหล่อใส

 

ห้ามเด็ดขาด!!! ในการเอาโคบอลท์ผสมโดยตรงกับตัวทำแข็งเรซิน (hardener) เพราะจะทำให้เกิดไฟลุกจากความร้อนที่สูงมาก


 

สูตรส่วนผสม:
1) Cobalt 10% สูตรเข้มข้น (สีม่วงเข้ม): ใช้เพียงแค่ 0.1% โดยน้ำหนัก เช่น เรซิน 1000g (=1kg) ใช้ตัวม่วงเพียง 1g

 

2) Cobalt 1% สูตรใส (สีม่วงเข้ม): ใช้ 0.5% โดยน้ำหนัก เช่น เรซิน 1000g (=1kg) ใช้ตัวม่วงสูตรใส เพียง 5g

 

เทคนิคเสริม: